Naturhuset Skovlykke

... en integreret institution under Røde Kors - vuggestue og børnehave

Bestyrelse

Skovlykkes bestyrelse

Røde kors

Bestyrelsesformand

Casper Burgdorf Jensen

Claudia Jaensch

Claudia Jaensch

Lisa Krag Nygaard

Forældrerepræsentanter

Sidsel Bank-Mikkelsen

Sidsel Bank-Mikkelsen

Mette Axelsen

Mette Axelsen

Martin Husted

1. suppleant

Martin Husted

Personalerepræsentanter

Lene Niklassen

Lene Niklassen

Kirkebyvej 58, Stauning, 6900 Skjern

Tlf: 41429758

leneniklassen@gmail.com
Inge Korshom Christiansen

Inge Korshom Christiansen

Skovvænget 2, 6900 Skjern

Tlf: 97353531

inge@naturhuset-skovlykke.dk

Hent Naturhuset Skovlykkes vedtægterBestyrelsesarbejdet

Vi har 4 ordinære bestyrelsesmøder om året. Der kan dog komme ekstra møder, f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedsplan, nye overordnede tiltag m.m

På bestyrelsesmøderne er der faste punkter på dagsordenen, hvor vi får sidste nyt fra bestyrelsesformanden, lederen, personalet og de øvrige medlemmer. Der er en orientering om børnetal, budget, bygninger, referater fra relavante møder og i nogle tilfælde diskuterer vi overordnede tiltag fra børnenes hverdag.

Ved fastansættelse af personale deltager et bestyrelsesmedlem i ansættelsesudvalget.

Det er vigtigt at pointere, at man er valgt på alle børns vegne - og ikke kun sit eget barn.

Det er vigtigt at bestyrelsen er tilpas i størrelsen, så alle medlemmer føler et personligt engagement og oplevelsen af:

  • At få en indsigt i børnehavens struktur
  • At føle sig hørt
  • At føle nærheden i samarbejdet omkring alle børn og voksnes trivsel
  • At have et godt samarbejde med personalet
  • At være med til at arrangere de årlige succesfulde sommerfester
^ Til toppen