Naturhuset Skovlykke

... en integreret institution under Røde Kors - vuggestue og børnehave

Nyeste nyheder

SMTTE over udrugning af kyllinger

SAMMENHÆNG:

Hele børnehaven bestående af ca. 60 børnehavebørn og ca. 25 vuggestuebørn.

23 æg, en rugemaskine, en lygte, en varmekasse, ”inklusionskasse”, varmelampe, kyllingefoder, havregryn, strøelse, vandtrug + fodertrug, spændte børn, forældre og voksne i børnehaven.

 

MÅL:

Nye høns til hønsegården og at vise børnene processen ”fra æg til kyllinger”

 

TILTAG:

- Udarbejdet en plan over 21 dage over pasning af rugemaskinen.

- Fyldt æg og vand i rugemaskinen.

- ”Lyst” æg to gange sammen med børnene.

- Informeret på Facebook løbende omkring processen samt taget mange billeder.

- Klippet kyllinger og æg i karton.

- Flyttet kyllingerne indefra og ud i hønsegården.

 

TEGN:

- Meget stor interesse fra børn og forældre.

- Meget snak i børnehaven og hjemme i familierne.

- Interesse for at mærke/røre ved kyllingerne (skrøbelige, bløde, ”hak i fingrene”).

- Forståelse for ”at vokse” (kyllingerne bliver hurtige store).

- Spændte og interesserede når der kunne ses liv i æggene.

- Så kyllingerne lave hul i æggene og til dels komme ud – eller har set det på filmen vi optag.

- Forældre og søskende satte tid af til at se/tale om kyllingerne.

- De børn der kan være svære at fastholde i aktiviteter, viste omsorg for æggene og især kyllingerne, og brugte meget tid på at kigge og følge processen.

 

EVALUERING:

- Overraskende stor succes.

- Mere interesse fra børn, forældre og personale end vi havde regnet med.

- Vi vil gerne dette og lignede ting igen fx 14-dages projekter med forskellige dyr, af forslag er fisk, bier, ”fra haletudse æg til frøer”.

- For lidt tid at forældrene kunne følge med i processen, da kyllingerne blev flyttet i hønsehuset. Næste gang kunne kassen med kyllingerne evt. stå i vindueshøjde i hønsehuset.

- Vores begejstring smitter af på børnene!

Tidligere nyheder

Nyhedsbrev
^ Til toppen