Naturhuset Skovlykke

... en integreret institution under Røde Kors - vuggestue og børnehave

Pædagogisk læreplan

Pædagogiske Læreplaner

I Naturhuset Skovlykke arbejder vi med læreplanstemaerne i alle aktiviteter vi laver året rundt. For at skærpe vores fokus, og sikre at alle børn får udviklet sig og bliver stimuleret indenfor alle områder, arbejder vi i et halvt år af gangen med ekstra fokus på et enkelt tema af gangen. I løbet af et barns børnehavetid når barnet således at arbejde intensivt med alle temaer. I Naturhuset Skovlykke inddrager vi temaet om naturen og naturfænomener i arbejdet med alle læreplanstemaer.

Sprog Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier
Jan. - Jun. 2017 X
Aug. – Dec. 2017 X
Jan. – Jun. 2018 X
Aug. – Dec. 2018 X
Jan. – Jun. 2019 X
Aug. – Dec. 2019 X

Vi har lavet nogle fælles mål vi arbejder med, indenfor alle temaer, se målene her :

Barnets alsidige og personlige udvikling

 • Vi skal øge barnets selvværd
 • Barnet skal være i et anerkendende miljø
 • Barnet skal lære at respektere sig selv og andre individer
 • Barnet skal lære empati i forhold til andre og til naturen
 • Barnet skal lære rummelighed
 • Barnet skal lære at samarbejde med andre
 • Sociale kompetencer

 • Barnet skal lære at have respekt for andre, andres ting – samt for naturen
 • Barnet skal lære at kunne rumme forskelligheder og have respekt for den
 • Barnet skal lære at bruge og videreudvikle dets medfødte lyst til at hjælpe og have/vise empati og drage omsorg for hinanden
 • Barnet skal lære at være en god kammerat
 • Barnet skal lære at løse konflikter ved hjælp af anerkendende kommunikation
 • Barnet skal lære at nyde naturen i samvær med andre
 • Alle børn skal trives i gruppen, og danne relationer
 • Sprog

 • Barnet skal lære at blive sprogligt bevidst
 • Barnet skal lære at være bevidst om dets sprogbrug
 • Barnet skal lære at udtrykke sig på en forståelig og hensigtsmæssig måde, samt bruge sprogets mangfoldigheder – kropssprog, betoning, rytme m.m.
 • Vi skal udnytte de muligheder vi har for at udvikle barnets sprog gennem vore skovture
 • Krop og bevægelse

 • Barnet skal lære at bruge grov og finmotorikken – både ude og inde
 • Barnet skal lære om kroppens opbygning, sundhed og hygiejne
 • Barnet skal lære at bruge alle sanser – både ude og inde
 • Naturen og naturfænomener

 • Barnet skal lære om årstidernes skiften og opnå forståelse og respekt for naturen
 • Barnet skal lære at udvise omsorg for dyre- og plantelivet – se sammenhængen og tilegne sig viden herom
 • Barnet skal lære at bruge naturens materialer i leg og læring
 • Barnet skal lære om de 4 elementer (ild, vand, jord og luft)
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

 • Barnet skal lære de danske traditioner og værdier at kende
 • Barnet skal lære om – og respektere andre kulturer
 • Barnet skal lære at bruge mange udtryksformer
^ Til toppen