Naturhuset Skovlykke

... en integreret institution under Røde Kors - vuggestue og børnehave

Velkommen

Velkommen til Naturhuset Skovlykke

Det første besøg i børnehaven/vuggestuen

Når I har valgt en plads til jeres barn hos os i Naturhuset Skovlykke, og I har ringet til os om dette, aftaler vi en dato for et besøg herude. Ved besøget vil en medarbejder fra den gruppe, barnet skal være hos, fortælle mere uddybende om forholdene her. Vi vil også gerne, at I fortæller lidt om barnet, og om der er nogle vigtige hensyn, vi skal tage. Vi opfordrer jer til, at barnet kommer på flere besøg, inden det starter i institutionen; også gerne sammen med barnets dagplejer.

Betaling

Betalingen sker via vores samarbejdspartner Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, LDD, der udsender girokort. Juli måned er betalingsfri.

Forsikringer

Naturhuset har ingen tandskadeforsikring eller anden forsikring, som dækker, hvis barnet volder skade på sig selv, på andre eller materielle ting. Så tjek efter, om jeres forsikring dækker jeres barn og evt. skader.

Omsorgsplan

I vil få udleveret en omsorgsplan som vi beder jer læse.

Sygdom

Syge og stærkt forkølede børn, samt børn med feber, modtages ikke i institutionen. Barnet skal blive hjemme, indtil det er raskt. Hvis der er særlig smitsom sygdom i hjemmet, skal barnet holdes hjemme. Sygdom skal meldes til institutionen. Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som kan findes på www.sst.dk under sundhed og forebyggelse.

Kørsel med børn

Det er kun ved akut lægehjælp, at personalet evt. kører med børn i egen bil, uden forudgående aftale.

Bestyrelse

Ved generalforsamlingen i foråret er der valg til bestyrelsen. Formanden er udpeget af Røde Kors, Skjern afdelingen, herudover udpeger Røde Kors Skjern afdelingen 2 repræsentanter til bestyrelsen. Disse vælges for 4 år. Forældrerepræsentanter vælges for 2 år, og suppleanter sidder i 1 år. Samme aften holder vores støtteforening også generalforsamling.

Rammerne ude og inde

Naturhuset Skovlykke er placeret tæt ved mark og skov, og vi kan derfor på meget tæt hold opleve de 4 årstider – årets gang – i naturen. Vi har et stort pragtfuldt hus med ovenlysvinduer, flere vinduer fra gulv til loft, som binder inde – og udelivet sammen, mange terrassedøre og en overdækket terrasse hele vejen rundt om bygningen. Med vore gode fysiske rammer sker der en naturlig vekselvirkning af ophold – både inde og ude; for de flotte synsindtryk giver ofte en naturlig lyst og trang til at komme ud, og med overdækningen har vi næsten altid mulighed for at gå i læ og være i tørvejr !!

Forældresamtaler

Vi tilbyder mindst 3 forældresamtaler i løbet af barnets tid i institutionen. Som hovedregel foregår den første samtale ca. 3 måneder efter barnets start. Mellem 1 – 1½ år efter tilbyder vi igen en samtale. Den sidste samtale i børnehaven er fastlagt i oktober / november, inden barnets skolestart det følgende år. Ved overgang fra vuggestue til børnehave er der også en overleveringssamtale, hvis der er behov. Er der behov for yderligere samtaler, kan der altid laves aftale herom.

Praktiske oplysninger

Mandag - torsdag : Kl. 06.30 - 16.45 Fredag : Kl. 06.30 – 15.45

Ferie og fridage

I uge 29 og 30 arbejder vi sammen med Børnegården Katholt, ligeledes dagen efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår. Vi skiftes til at holde åbent, i 2018 har vi åbent. Der vil altid være personale med fra barnets institution. Grundlovsdag er den eneste lukkedag vi har. Fravær i almindelighed og i forbindelse med højtider eller forskudt ferie meldes til børnehaven/vuggestuen i forvejen, gerne via intra.

At vi er et Naturhus betyder for os at:

 • Vi hver dag er ude i naturen
 • Vi bruger naturen aktivt, og tager den også med ind og arbejde med, arbejder med materialerne fra naturen både inde og ude
 • Vi snitter i pinde rundt om bålet og i skoven
 • Vi tager legesager indefra med ud, og leger med dem i naturen
 • Mælkebøtter, Græsrødder og Skovhuggere har en ugentlig skovdag
 • Vi har det grønne flag, som vi hvert år arbejder med at forny
 • Børnene lærer de 4 årstider at kende, de oplever dem og ved hvordan de føles
 • Vi har aktive børn, som kan lide at færdes i naturen
 • Vi inddrager naturen i arbejdet med alle læreplanstemaerne
 • Vi på vores ugentlige skovdag fordyber os i naturen, får udvidet barnets kendskab til naturen, så barnet når det er færdigt i børnehaven, har kendskab til sammenhænge i naturen, og kan artsbestemme mange dyr, fugle og træer
 • Børnene lærer naturen at kende, både at bruge naturen og drage omsorg for naturen
 • Vi vækker børnenes appetit på naturen
 • Vi følger børnenes initiativer i naturen
 • Vi inviterer børnene med til aktiviteter, og forsøger på den måde at motivere dem til udelivet

At være et Naturhus betyder ikke at:

 • Vi er ude fra morgen til aften hver dag
 • Vi ikke kan tilgodese det enkelte barns behov – også hvis barnet har brug for at komme ind og lege
 • Vi ikke leger inde og laver aktiviteter her, vi har et skønt hus med dejlig store grupperum som vi også bruger

Fødselsdage

Alle fødselsdage er vigtige og fejres med flaghejsning og fødselsdagssang. Vi vil meget gerne – nogle dage forinden – vide, hvornår vi skal fejre dit barns fødselsdag. Alle fødselsdage holdes i institutionen. Personlige fødselsdagsinvitationer til enkelte udvalgte drenge eller piger skal foregå uden for institutionen.

Legepladsen

På legepladsen er der mange lege – og gemmesteder. Vi har gynger, klatreborg, et skramlotek (grave – og byggeområde), samt legehuse og tipier. Vi har ligeledes en sandkasser, cykle – og mooncar-område, et bål hus og naturligvis en god bålplads. Vi har kaniner og høns, som børnene har mulighed for daglig kontakt med. Børnene hjælper hver dag med at fodre, vande og samle æg. I weekenden kan barnet med sine forældre melde sig til at passe dyrene. I skoven, som børn og voksne føler lidt ”ejerskab over”, er der rigtig mange gode opholdsteder. Steder, som vi har navngivet, såsom ”krokodillestedet”, og ”Skovly”, som er vores bålhus med borde og bænke. Her kommer vi tit med vore madpakker – også i den kolde tid, hvor vi evt. kan varme os ved bålet. Både i skoven og på legepladsen har børnene rig mulighed for at bruge fantasien i leg, når de f.eks. bygger huler og klatrer i træerne, undersøger skovbunden for smådyr, eller befinder sig i mørket under de store træer. Vi leger også sammen med hele gruppen, indianer, fangeleg og lignende. Børnenes grovmotorik udvikles ved, at de bevæger sig meget på marker og ujævn skovbund. Af og til sidder de sammen med en voksen og snitter pinde, hvilket er med til at udvikle deres finmotorik og øje – og hånd koordination. Vi bestræber os på, at børnene får masser af frisk luft, og på egen krop mærker naturen ved, at vi så vidt muligt er mere ude end inde – dette gælder ikke altid i vintermånederne. Vi vil gerne, at det summer af aktiviteter, både i vore udeværksteder samt inde. Et vigtigt formål er, at børnene lærer at bruge – og værne om naturen. Med vores nærvær og engagement kan de fordybe sig i naturens mange finurligheder.

Morgenmad

Vi tilbyder morgenmad til de børn, der møder inden kl. 7.30. Vi mener, det er vigtigt, at børnene får en god - og sund - start på dagen, og tilbyder derfor mælk samt havregryn, havrefras, rugbrød, groft knækbrød, frugt og grønt.

Madpakker

Ud over den faste spisetid kl. 11, som altid foregår sammen med gruppen - kan børnene spise af deres madpakke i fællesrummet eller ude på legepladsen indtil kl. 9.30. Da børn ind imellem har svært ved at styre madpakkens indhold, vil vi gerne at ”madderne” bliver pakket ind i film hver for sig, da vi ofte sidder ude og spiser, så vi undgår snavs i madpakken. Med hensyn til indhold af madpakken, henviser vi til vores mad og måltidspolitik. Vi tilbyder sødmælk til de yngste børn, minimælk og kærnemælk samt vand til madpakkerne. Husk navn på madkasserne !!

Frugt / Eftermiddagsmåltidet

Mellem kl. 13.30 - 14.00 tilbyder vi et eftermiddagsmåltid, som I forældre skal betale ekstra for. Opkrævning af frugtpenge sker automatisk sammen med betaling for institutionspladsen. Personalet sørger for indkøb af frugt / grøntsager eller friskbagt brød. I prisen indgår ligeledes indkøb til de enkelte gruppers månedlige maddage, og morgenmaden.

Tøj

Hvert barn har sin egen garderobeplads, og i garderobeskabet skal der altid være skiftetøj, såsom trusser, undertrøje, strømper, t-shirt, langærmet bluse, lange bukser, regntøj, gummistøvler og overtrækstøj. Om sommeren skal der ligeledes være shorts og badetøj. I sommermånederne vil vi gerne have, at forældrene smører børnene med solcreme fra morgenen, så supplerer vi over middag, og til dette har vi selv solcreme. Om vinteren skal I huske en tyk sweater, vanter, hue og varme støvler. Husk ligeledes hjemmesko hver dag. Husk Barnets navn på alt tøj og fodtøj !!

Rengøring

Hver weekend vil rengøringsfirmaet gøre rent i garderobeskabene, så husk at tømme garderoben inden I holder weekend! I garderoberne er det okay at have fodtøj på. Når vi træder ind i fællesrummet, og ind til Spirerne (vuggestue børnene), tager man enten skoene af, eller blå futter uden på skoene.

Værdier

Det er meget vigtigt for os alle, at både børn, forældre og personale oplever Tryghed, Respekt, Engagement og Omsorg. Disse fire ord er de værdier, vi har valgt, som vi vil være rigtig gode til og kendes på. Værdier som gælder både i forhold til samværet med børnene, forældresamarbejdet og ikke mindst personalesamarbejdet.

Dagligdagen i børnehaven

Børn og voksne er opdelt i 3 grupper. Når barnet starter som 2 år og 10 måneder gammel, bliver det ”Lyngtot”. Når vi, i samarbejde med forældrene vurderer, at barnet er trygt og faldet godt til i børnehaven, kommer barnet ind til ”Mælkebøtter”. Den sidste tid i børnehaven er barnet ”Skovhugger”. Vores pædagogik er bl.a. at respektere det enkelte barns eget valg af legekammerater og aktiviteter, samtidig med, at vi mener, det er værdifuldt at have et fællesskab i mindre grupper. Derfor samles grupperne hver dag i ca. 1½ time fra kl. 10.30, hvor de leger, synger, snakker og hygger sig sammen om små aktiviteter, samt spiser deres medbragte madpakker. Skal gruppen på ture ud af huset – i skoven eller lignende, vil de oftest gå fra børnehaven omkring kl. 9.30.

Dagligdagen i vuggestuen

I vores pædagogiske arbejde lægger vi i vuggestuen vægt på omsorg, tryghed og tilpassede udfordringer.

Vores dagsrytme ser nogenlunde således ud:

 • Kl. 6.30 åbner vi og spiser morgenmad med både vuggestue og børnehavebørn.
 • Kl. 7.30 pakkes morgenmaden væk.
 • Kl. 8.30 spiser Spirerne frugt/brød
 • Kl. 9 holder vi samling
 • Kl. 9.15 trækker vi i tøjet og går ud, eller laver projekter og aktiviteter på stuen
 • Kl. 10.45 ca. kommer vi ind igen, får overtøj af, og alle bleer skiftes
 • Kl. 11 spiser vi madpakker, og herefter putter vi børnene ud at sove
 • Kl. ca. 12 sover de fleste børn

Når børnene vågner igen, får de alle skiftet ble igen, og herefter spiser vi frugt/brød kl. ca. 14.30, herefter leger vi, ofte på legepladsen, indtil børnene bliver hentet. I arbejdet med de 0 – 2 årige børn, lægger vi vægt på, at alle de dagligdags gøremål er pædagogiske aktiviteter, fulde af mulige læreprocesser for børnene. Som eksempel nævnes

 • At komme i tøj/overtøj
 • At komme af tøj/overtøj
 • Pusle
 • Borddækning
 • Måltider

Alle de ting, som tager tid, lader vi tage tid, for at få alle læreprocesserne med. Natur og ude liv er en del af vores hverdag, og vi arbejder bevidst på at komme ud og være hver dag. Det kan være vi leger på vores egne afgrænsede legeplads, det kan være vi leger på børnehavens legeplads, det kan være vi går en tur i skoven, det kan være vi besøger en anden legeplads, eller tager på andre små udflugter. Vi anvender gerne Christianiacykeler/barnevogne/klapvogne til at tage børnene med på ture ud i skoven og nærmiljøet og være her på børnenes præmisser og vilkår. Vi bestræber os på i samarbejde med forældrene, at tage individuelle hensyn. Der kan også være dage, hvor vi laver en pædagogisk aktivitet, som vi vælger at bruge ekstra tid på, og vælger at blive inde og lade alle børn deltage i aktiviteten. Dette kunne være en projekt uge, omhandlende forskellige temaer, hvor vi går i dybden og udnytter muligheden for stor læring for børnene. Det er mest om vinteren det sker, for om sommeren kan mange aktiviteter også udføres ude i naturen. Her spiser vi også ofte frugt om eftermiddagen ude på legepladsen, og er ude resten af dagen. Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til kost, og har herudfra lavet vores egen kostpolitik. I hverdagen spiser vi udelukkende sund kost, og er meget bevidste om hvad vi serverer for børnene. Vi serverer frugt og grønt, brød (hjemmebagt grovfranskbrød, groft knækbrød og rugbrød) med smør eller pålæg, forskellige slags frugtgrød, havregrød, rugfras m.m. Når vi holder fest, for eksempel fastelavn, spiser vi lidt af det usunde, eksempelvis fastelavnsboller, og i tønden er der som regel et lille stykke guf til hvert barn. Når børnene skal til at starte i børnehave, har vi et tæt samarbejde med Lyngtotterne, som er børnehavens modtagergruppe. Vi begynder ca. en måneds tid før skiftet, med at barnet besøger Lyngtotterne, spiser madpakke derovre, og sover middagssøvn derovre, så når skiftet til børnehave kommer, er de så vidt muligt fortrolige med de voksne i gruppen.

Arrangementer

Vi har flere arrangementer med forældrene, f.eks. sommerfest, julefest og forældrekaffe. Ved disse lejligheder prøver vi så vidt muligt at være ude i naturen, f.eks. til jul, hvor vi har et juletræ ude på legepladsen, synger og danser rundt om det. Se årsplanen på intra for flere informationer.

Se personalegruppen og bestyrelsens medlemmer på hjemmesiden.

Hvis I i løbet af barnets tid i institutionen undrer jer over nogle forhold, eller har nogle spørgsmål eller ideer, er I altid velkomne til at henvende jer til personalet eller ledelsen.

Vi glæder os til samarbejdet med jer i Naturhuset Skovlykke

Download Naturhuset Skovlykke's politik for tidlig opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb

Download Naturhuset Skovlykke's legetøjspolitik

Download Naturhuset Skovlykke's mobilpolitik

Download Naturhuset Skovlykke's alkoholpolitik

Download Naturhuset Skovlykke's anti- bidepolitik

Download Naturhuset Skovlykke's Social fødselsdagspolitik

Download Naturhuset Skovlykke's IPad politik

^ Til toppen