Ansatte

Børnehaven

Lyngtotterne

Marianne Hjortborg
Pædagog

Tillidspost
Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant

Jeg brænder for

Naturformidling, Natur og udeliv, og børns bevægelsesglæde i naturen 

Give børnene tryghed, omsorg og mulighed for at trives i børnehaven 

Berta's (min hund) indvirkning på børnenes mentale trivsel 

Mette Tholstrup
Pædagogmedhjælper

Tillidspost


Jeg brænder for

Tryghed og omsorg for det enkelte barn 

Arbejdet med at gøre børnene selvhjulpne 

Udeliv 

Louise Hejlesen
Pædagogmedhjælper

Tillidspost


Jeg brænder for

Mælkebøtterne

Knud Johansen
Pædagog

Tillidspost


Jeg brænder for

Pædagogik, dialog med forældre og børn,  udviklende voksenkontakt

Natur og udeliv, vejrfænomener 

Massage

Birgitte Husted
Pædagog

Tillidspost
personalerepræsentant i bestyrelsen

Jeg brænder for

Børns trivsel og fællesskaber

Digital kendskab - kodning - inklusionsmiddel 

Naturen som pædagogisk redskab

Andreas Siersbæk Nielsen
Pædagogmedhjælper

Tillidspost


Jeg brænder for
Simon Sandfeld Jensen
Pædagogmedhjælper

Tillidspost


Jeg brænder for

Skovhuggerne

Jette Olsen
Pædagogmedhjælper

Tillidspost


Jeg brænder for

At se det enkelte barn og give tryghed 

Natur og kreativitet 

Omsorg 

Sanser og motorik 

 

Linda
Pædagog

Tillidspost


Jeg brænder for

Kreative aktiviteter

Trivsel og nærhed 

Det gode børneliv, det skal være rart at være barn i Skovlykke 

Heidi Pedersen
Pædagogmedhjælper

Tillidspost


Jeg brænder for

Kreative aktiviteter med børnene 

Yde omsorg med blik på det enkelte barn 

Højtlæsning 

Vuggestuen

Viberne

Signe Hansen
Pædagog

Tillidspost


Jeg brænder for

Udforske og udfolde kreativitet

Skabe trygge relationer og nærvær 

Humor i den pædagogiske praksis

Louise Hagelskjær Jacobsen
Pædagogmedhjælper

Tillidspost


Jeg brænder for
Jeanette K. Lauridsen
Pædagogisk assistent

Tillidspost


Jeg brænder for

Natur og udeliv 

Tryghed og omsorg for det enkelte barn 

Kreative aktiviteter

Uglerne

Majbritt Truelsen
Pædagogmedhjælper

Tillidspost


Jeg brænder for

At give masser af nærhed og tryghed 

At sørge for alle børn får den bedste start på vuggestuelivet 

At der er plads til masser af kram 

Britta Skovbjerg Jensen
Pædagog

Tillidspost


Jeg brænder for

Glæden ved sang og musik 

Nærvær, tryghed og omsorg for det enkelte barn 

Humor og små drillerier 

Natasja Lange
Pædagogmedhjælper

Tillidspost


Jeg brænder for

At fortælle historier, eventyr og lave teater 

At skabe relationer til - og mellem - børnene 

nærvær 

Spætterne

Cille B. Jørgensen
Pædagog

Tillidspost


Jeg brænder for

Kreative og sanselige aktiviteter 

være nærværende og skabe trygge relationer 

Børns trivsel og udvikling 

Marie Hedegaard Jensen
Pædagogmedhjælper

Tillidspost


Jeg brænder for

Motorik og sundhed 

Relationsarbejde 

At sprede glæde og smil

Sandra Bjerg
Pædagogmedhjælper

Tillidspost


Jeg brænder for

Administration

Inge K. Christiansen
Leder

Telefon/Mobil nr.
97353504


E-mail
inge@naturhuset-skovlykke.dk
Jeg brænder for

At Skovlykke skal være et godt sted at være for børn, forældre og ansatte 

Synlig ledelse - være tæt på alle der har sin gang i Skovlykke 

Gode oplevelser for store og små 

Lene Niklassen
Souschef

Telefon/Mobil nr.
9735 3504


E-mail
lene@naturhuset-skovlykke.dk
Jeg brænder for

At være lydhør og åben overfor børn, forældre og personale 

At skabe det bedste miljø for udvikling og trivsel for både børn og voksne