Bestyrelse

Bestyrelsesarbejdet

På bestyrelsesmøderne er der faste punkter på dagsordenen, hvor vi får sidste nyt fra bestyrelsesformanden, lederen, personalet og de øvrige medlemmer. Der er orientering om børnetal, budget, bygninger, referater fra relavante møder og diskuterer overordnede tiltag fra børnenes hverdag.

Ved fastansættelse af personale deltager et bestyrelsesmedlem i ansættelsesudvalget.

Det er vigtigt at pointere, at man er valgt på alle børns vegne - og ikke kun sit eget barn.

Det er vigtigt at alle medlemmer føler et personligt engagement og oplevelsen af:

  • At få en indsigt i husets struktur
  • At føle sig hørt
  • At føle nærheden i samarbejdet omkring alle børn og voksnes trivsel
  • At have et godt samarbejde med personalet
  • At være med til at arrangere de årlige succesfulde sommerfester

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Christina Lindekilde
Bestyrelsesformand

Claudia Jaensch
Bestyrelse udpeget medlem

Louise Hessellund-Jeppesen
Bestyrelsesmedlem

Julie S. Bevensee
Bestyrelsesmedlem

Linette M. B. F. Jensen
Bestyrelsesmedlem

Kenneth Eybye
Bestyrelsesmedlem

Rikke Axelsen
Bestyrelsesmedlem

Jonas G. Håkosnsson
Bestyrelsesmedlem

Anders Magnusen
Bestyrelsesmedlem

Cecilie B. Nielsen
2. Suppleant

Maria Cochet Sarup
1. Suppleant

Personalerepræsentanter

Inge K. Christiansen
Leder
9735 3531 eller mobil 3156 6170
inge@naturhuset-skovlykke.dk
Lene Niklassen
Souchef
41429758
lene@naturhuset-skovlykke.dk
Birgitte Husted
Personalerepræsentant