Værdier

Værdier

Det er meget vigtigt for os, at både børn, forældre og personale oplever Tryghed, Respekt, Engagement og Omsorg.

Disse fire ord er de værdier, vi har valgt, vil vi være rigtig gode til og kendes på. Værdier som gælder både i forhold til samværet med børnene, forældresamarbejdet og ikke mindst personalesamarbejdet.

 

Vi arbejder med tryghed, fordi det er grobund for al samarbejde og udvikling. Vi ønsker at Skovlykke skal være et godt sted at være for alle. Et sted, hvor alle tør bruge sig selv og gøre sine egne erfaringer. Tryghed gør, at vi har tillid til hinanden, kan være ærlige og åbne i vores samarbejde, og er der tryghed, vil der automatisk være glæde og humor, som også er en vigtig del i livet og vores hverdag – både for børnene, forældrene og personalet.

 

Vi arbejder med respekt, fordi vi skal tage hensyn til hinandens forskellighed. Vi har forskellige evner og kompetencer, som vi skal værdsætte, anerkende og respektere. Respekt gør, at vi har gode relationer, vi kan støtte og opmuntre hinanden. Vi, både børn og voksne, lærer gensidig respekt i vores fællesskab og nærvær med hinanden. Vi udvikler en forståelse for at vi alle har forskellige grænser, og respektere dette. At have respekt og omsorg for hinanden gør, at vi bliver gode til at se, høre, læse og forstå den enkelte, hvilket er med til at udvikle og styrke noget vigtigt i livet, nemlig selvværdet.

 

Vi arbejder med engagement, fordi det giver livsglæde og energi. At få lov til at bruge sine kreative evner og spontant udnytte de muligheder, der er, både ude og inde, medfører en dynamik i hele institutionen. Vi er lydhøre overfor børnenes initiativer, og lader disse inspirere os i arbejdet. Vi vil være en institution, hvor børnene - gennem engagement - har lyst til at udvikle sig både socialt, sprogligt, kropsligt, følelsesmæssigt, musisk, kulturelt og naturmæssigt. Vi vil også være en institution, hvor personalet – gennem engagement – har lyst til at udvikle den pædagogiske faglighed, være positive og omstillingsparate.

 

For at kunne yde omsorg for børnene, skal vi have øje for det enkelte barn og deres individuelle behov og udviklingstrin. Gennem nærvær og samvær, lærer vi hinanden godt at kende, og udvikler forståelse for forskellige reaktioner. Det daglige samarbejde med forældrene, den daglige dialog og forældresamtalerne, gør at vi med vores kendskab til hele familiens situation, kan yde den rigtige omsorg for alle.