Lyngtotterne

Lyngtotterne

Når børnene starter som 2 år og 10 måneder kommer i børnehave, starter de hos Lyngtotterne, som er Naturhuset Skovlykkes modtagergruppe.

Hos Lyngtotterne arbejder vi meget med tryghed. Vort primære mål er at gøre barnet og forældrene trygge ved børnehavelivet og sikre dem en god start i børnehaven. Vi vil gerne gøre børnene trygge i forhold til hele huset, personalet, legepladsen og hinanden. Vi arbejder ud fra en fast rutine de fleste dage, sådan at børnene opnår en genkendelighed, derigennem en tryghed.

Dialogen mellem forældre og personale er vigtig. Det er vigtigt at I kommer til os, hvis I undrer jer over noget, ligesom vi siger til jer, hvis der er noget vi har brug for jeres hjælp til. som Naturhuset Skovlykkke er naturen en vigtig del del af vores hverdag,og ialt hvad vi laver.Da vi bruger mange timmer udenfor, er det vigtigt at jeres børn altid har det tøj med, som kræves af årstiden. Sprøg os gerne til råds.

Vi har fokus at børnene får skabt nogle relationer til de andre børn i gruppen, og skaber rammerne for at børnene kan finde sammen i forskellige lege. vi går ture i skoven, i nærmijøet, og tager gerne en cykeltur på vores Christianicykeler.

Vi arbejder dagligt med sproget, vi synger, har dialogisk læsning, laver rim og remser og leger sanglege, vi anvender flere understøttende sprogstrategier.

Vi tilbyder en middagslur efter madpakkespisning, vi har madrasser, dyner og puder til alle børn. Børnene kommer op efter 1 - 1½ time.