Skovhuggerne

Skovhuggerne

Anerkendende kommunikation går som en rød tråd gennem vores arbejde hos skovhuggerne.

Børnene får masser af tid til leg, så nye legerelationer skabes. Vi leger samarbejdslege som styrker fællesskabet og børnene lærer at tage hensyn til og hjælpe hinanden.

Vi holder samling ude eller inde og børnene lærer, at det er et stille sted. De lærer at lytte, vente på tur og at være i centrum.

Det er vores intention at styrke barnets personlige og sociale kompetencer, blandt andet gennem arbejdet med fri for mobberi.

Fra januar arbejder vi organiseret med leg og læring, og bruger tid på rim og remser, sange og sanglege, højtlæsning, og leg med bogstaver og tal.

Vi kan lide at være ude, og bruger rigtig meget tid på vores legeplads; ture ud af huset kan for eksempel være til biblioteket, i anlægget og i Fredskoven m.m.

Til Skovlykkes julefest går vi Lucia-optog på legepladsen, og pigerne er med i et fælles Lucia-optog til børnehavens julegudstjeneste i Skjern kirke.

Vi laver i efteråret skoleparathedsundersøgelse med alle børn, og samarbejder med områdets skoler. Skovhuggerne får et førstehjælpskursus i samarbejde med Dansk Røde Kors.